Tietoa yhdistyksestä


Keitä ja miksi olemme

 

Pienellä panostuksella, suuret ilot - kaikille!
Yhteistyössä on voimaa!

Vanhempainyhdistys koostuu vapaaehtoisista alakoulun oppilaiden vanhemmista. Myös isovanhemmat, enot, tädit ja sedät ja kummit tai muut läheiset voivat olla jäseniä. 
Jäsenmaksua ei ole, vaan jäsenyys on täysin ilmaista.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koulun ja vanhempien välistä yhteistoimintaa ja pyrkiä yhdessä koulun kanssa luomaan lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö. Toimintamme kulmakivi on tukea koulua opetus- ja kasvatustehtävässä sekä vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon omassa kunnassa, johon liittyen teemme yhteistyötä myös muiden Maskun kunnan vanhempainyhdistysten kanssa.

Tarkoituksemme toteuttamiseksi edistämme yhteisöllisyyttä tarjoamalla perheille osallistumismahdollisuuksia eri tempauksin sekä keräämme tuottoja mm. järjestämällä tapahtumia. Tuotot käytetään vaihtuviin ja ajankohtaisiin hankintoihin lyhentämättömänä oppilaiden hyväksi. Lisäksi panostamme lasten ja vanhempien yhteiseen aikaan.


Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistys

Perustamispäivä
21.07.1995